Quy chế quản lý tài chính - kế toán của IJAVN

Quy chế quản lý tài chính - kế toán của IJAVN Quy chế này căn cứ vào Điều lệ Hội Nhà báo độc lập Việt Nam.  I. Quy định ch...

Thông báo số 3 của IJAVN: Việt Nam Thời Báo được phục hồi

Thông báo về Trang Việt Nam Thời Báo được phục hồi  Sau khi trang web Việt Nam Thời Báo bị phá hoại, Ban biên tập đã cố gắng phục hồi...

Quy chế hội viên của IJAVN

Quy chế hội viên của IJAVN Quy chế Hội viên (sau đây gọi là “Quy chế”) của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (sau đây gọi là “Hội”) được...

Tường trình 2 năm hoạt động của IJAVN (7/2014-7/2016)

Tường trình 2 năm hoạt động của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam (7/2014-7/2016)  Hội Nhà báo độc lập Việt Nam (IJAVN) ra đời vào ngày 4/...

Thông báo kết quả bầu Ban Điều hành IJAVN lập khóa 2

Thông báo kết quả bầu Ban Điều hành Hội Nhà báo Độc lập khóa 2  Thời gian bầu: 21-23/6/2016  Số hội viên tham gia bỏ phi...

Điều lệ hoạt động của IJAVN (sửa đổi năm 2016)

Điều lệ hoạt động của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam (sửa đổi năm 2016)  1. Quan điểm:  Hội Nhà báo độc lập Việt Nam (tiếng Anh...

Tuyên bố số 10 của IJAVN phản đối Công an Hà Nội ngăn chặn tọa đàm khoa học của Hội

Tuyên bố số 10/Hội NBĐLVN phản đối Công an Hà Nội ngăn chặn tọa đàm khoa học của Hội Nhà báo độc lập VN  Ngay trước Đối thoại nhân qu...

Tuyên bố số 9 của IJAVN về quyền tự ứng cử đại biểu quốc hội của công dân

Tuyên bố số 9/ Hội NBĐLVN về quyền tự ứng cử đại biểu quốc hội của công dân  *** Hãy đứng lên, tự ứng cử!  Không thể trông ch...

Tuyên bố số 7 của IJAVN ủng hộ các luật sư Hà Nội tuần hành vì công lý

Tuyên bố số 7/Hội NBĐLVN ủng hộ các luật sư Hà Nội tuần hành vì công lý  “Nếu bạn không tự bảo vệ mình thì ngày mai nạn nhân sẽ là ...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index