VNTB - Tính phản biện của tin giả?

Ánh Liên (VNTB) Tin giả (fakenews) trở thành từ khóa của năm vào thời điểm bắt đầu cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ và kéo dài cho đến hiện nay....

VNTB - Có một loại “tin giả” được ‘cấp phép’

Trúc Giang (VNTB) Hiểu một cách đơn giản, tin giả là đối lập của tin thật: tin tức sai sự thật thì có thể coi là tin giả. Khi tin giả l...

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

VNTB ĐÍNH CHÍNH - XIN LỖI

index