VNTB - Thiếu định hướng, mơ hồ mục tiêu: Việt Nam khó thành nước công nghiệp vào 2020

Lê Kiên (VNTB) - Đại hội IX (năm 2001), Đảng Cộng sản đã đặt ra mục tiêu "đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp the...

VNTB - VN chưa đạt bất kỳ tiêu chí nào để trở thành "nền kinh tế thị trường đầy đủ"

VNTB:  Để được EU công nhận là nền kinh tế thị trường đầy đủ, Việt Nam phải tuân thủ 5 tiêu chí: Phải hết sức minh bạch; Tuân thủ nhà nước ...

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index