VNTB - Người nghèo hãy đợi đấy: Viện phí sắp tăng rất cao ở bệnh viện công!

Trúc Giang Ghi nhận từ giao ban báo chí ở các tòa soạn tại Sài Gòn tuần lễ cuối cùng của tháng 7-2019, tuyến bài về viện phí sẽ tăng rấ...

VNTB - Chất lượng sẽ tăng theo tiền?

Nguyễn Tuấn (VNTB) Từ ngày 15-11-2015, giá 1.800 dịch vụ y tế sẽ tăng với mức trung bình 2-7 lần so với hiện nay. “Tăng giá phải đi kèm với...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index