(VNTB)-Điều tra viên không phải là ông quan tòa!

Với quy định sẽ có hiệu lực vào ngày 25-8 tới đây, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao thêm quyền “quan tòa phúc thẩm” cho Điều tra viên, khi Điều ...

(VNTB)-Hiến pháp Việt Nam: Vì dân hay xa dân? (Bài 6)

Minh Tâm Nếu Chính phủ làm hại dân, dân có quyền đuổi chính phủ   Cách mạng Pháp (VNTB)  Hiến pháp 2013, Điều 2 ghi: “1. Nhà nướ...

(VNTB)-Hiến pháp Việt Nam: Vì dân hay xa dân? (Bài 5)

Vì sao Đảng Cộng sản ngày càng bị xa lánh? (VNTB)  Hiến pháp 2013, Điều 4, ghi: “1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp ...

(VNTB)-Hiến pháp Việt Nam: Vì dân hay xa dân? (Bài 4)

Nhân dân có quyền lập đảng chính trị Dân chủ ở Mỹ: Nhân dân muốn tôi (Tổng thống Mỹ là người được nhân dân tín nhiệm, thông qua bầu cử ...

(VNTB)-Hiến pháp Việt Nam: Vì dân hay xa dân? (Bài 3)

Nói và làm là hai chuyện khác nhau?   (VNTB)  Đoạn mở đầu của Tuyên ngôn Độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã dẫn những lời bất hủ trong bản...

Hiến pháp Việt Nam: Vì dân hay xa dân? (Bài 2)

Quyền công dân: Bằng luật chứ không phải văn bản dưới luật (VNTB)  Hiến định “nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được đảm bảo”, nguyên tắc s...

Hiến pháp Việt Nam: Vì dân hay xa dân?

Lời tòa soạn:   Tác giả Minh Tâm đã gửi đến tòa soạn Việt Nam Thời Báo loạt bài viết công phu và tâm huyết về nhiều khía cạnh từ pháp lý đến...

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index