VNTB - Xếp loại đạo đức - hạnh kiểm: Công cụ huấn luyện xúc phạm nhân phẩm

Phương Thảo (VNTB) Có lẽ chỉ có ở Việt nam mới có mục xếp loại đạo đức – hạnh kiểm của học sinh trong 12 năm đi học đầu đời. Giáo viên chủ ...

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index