VNTB - Điểm liệt môn lịch sử cách mạng và tin tưởng đã có Đảng và Nhà nước lo

Minh Châu (ghi chép) (VNTB) - Ở các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia những năm trước, điểm trung bình môn lịch sử cũng báo động đ...

Nghị quyết Quốc hội phần về môn Lịch sử hiểu ra sao?

Nghị quyết của Quốc hội có ghi: “Tiếp tục giữ môn học lịch sử trong chương trình sách giáo khoa mới". Vậy cần phải hiểu vấn đề này như...

​Quốc hội không cho phép bỏ môn lịch sử

Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 của Quốc hội chiều nay (27-11), Quốc hội đã thông qua nghị quyết trong đó yêu cầu “tiếp tục giữ môn học lịch...

VNTB - Dạy môn “Công dân và Tổ quốc”, nhưng Tổ quốc tên là gì?

Hà Sĩ Phu (VNTB) Xuất thân là một thày giáo phổ thông, rồi giảng viên đại học, rồi viết về những vấn đề chính trị xã hội, tôi rất quan tâm ...

VNTB - Chúng ta đang giết chết môn lịch sử bằng quan điểm "bắt buộc"

Đinh Liên (VNTB) Hội thảo sáng ngày 15/11 đã tập trung những nhà lịch sử ngồi lại với nhau để bàn về môn Lịch sử trong hệ thống giáo dục ph...

VNTB - Tích hợp môn lịch sử là điều cần thiết?

Khúc Thừa Sơn (VNTB) TrongHội thảo với chủ đề: “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể từ tầm nhìn đến hiện thực” do Trung tâm nghiên cứu...

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index