Luật Trưng cầu dân ý và tiếp cận thông tin: Món nợ chỉ mới trả phần gốc *

Luật Trưng cầu ý dân và Luật Tiếp cận thông tin chỉ là hai trong số 26 dự án luật sẽ được Quốc hội thông qua hoặc cho ý kiến tại kỳ họp kéo...

Dân chủ trực tiếp với Dự luật Trưng cầu dân ý

Dự luật Trưng cầu dân ý vừa qua đã được thảo luận tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề cập nhiều vấn đề về phạm vi, nội dung, điều kiện, tiêu...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index