VNTB - Điều động ông Hải và câu chuyện “điều động cán bộ”

Nguyễn Hiền (VNTB) - Đây là là sự “ích kỷ” lẫn bất hợp lý trong chủ trương, chính sách (khiến khả năng phát triển quốc gia bị đứt mạch...

VNTB - 'Bí thư nên là người địa phương khác'?

Ánh Liên (VNTB) Trong bối cảnh của Hội nghị Trung ương 7 - ĐCSVN đang diễn ra, chủ trương 'Bí thư nên là người địa phương khác' đượ...

VNTB - Quy định đầu tiên về luân chuyển cán bộ: gia tăng tập quyền trung ương?

Kỳ Lâm (VNTB) Tuy nhiên, những ưu điểm nêu trên cũng dẫn đến một lo ngại là với quy định này, trung ương sẽ quản lý luôn cả tính chủ động c...

Tăng hai quyền ‘thứ yếu,’ ‘luân chuyển cán bộ’ và ‘được mã mất xe’

Phạm Chí Dũng - Thời gian đã sớm “nuốt” hết quý 1 và chỉ còn không bao lâu nữa, Hội Nghị Trung Ương 11 của đảng cầm quyền sẽ diễn ra, thế...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index