Hộ khẩu là rào cản để người lao động di cư tiếp cận dịch vụ an sinh xã hội

Oxfam tại Việt Nam và Mnet (Mạng lưới hành động vì lao động di cư) đã giới thiệu kết quả nghiên cứu “Rào cản pháp luật và thực tiễn đối với...

Không có hộ khẩu bị xem là công dân hạng hai

Cuốn sổ hộ khẩu đang bị lạm dụng. Nhiều giao dịch dân sự yêu cầu phải có hộ khẩu mặc dù không có trong quy định của pháp luật như lắp đặt đ...

Chế độ hộ khẩu Việt Nam: Bất công và tham nhũng

Tôn Phi * Tác giả gửi bài trực tiếp cho VNTB Từ lâu, các thành phố lớn đã đưa ra các quy định để hạn chế người nhập cư. Điều đó đã cả...

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index