Làm đại biểu Quốc hội dễ hay khó?

Việt Nam vừa kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nướ...

Việt Nam: Lập pháp buông tay với hành pháp

Không có đại biểu nào của Quốc Hội Việt Nam đăng đàn để đóng góp ý kiến cho kế hoạch giám sát của Quốc Hội Việt Nam năm tới, nên buổi thảo ...

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index