Hệ lụy của di cư lao động

Điều kiện tự nhiên của các tỉnh miền núi phía bắc thường khắc nghiệt, khiến sản xuất nông nghiệp gặp nhiều rủi ro, còn cơ sở hạ tầng thì ké...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index