Từ “kế hoạch hóa” đến “bất kể kế hoạch”

Nền kinh tế kế hoạch hóa thất bại vì không một cơ quan nào, không một bộ máy nào, kể cả khi dùng máy tính hiện đại, có thể tính toán hết nhu...

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index