Đã thua kiện còn dỡ nhà dân

Dù bị tòa tuyên  thua kiện  về quyết định hành chính nhưng chính quyền tỉnh Khánh Hòa vẫn cưỡng chế nhà dân. Cưỡng chế nhà ông Lạp vào sáng ...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index