Ảnh hưởng của “Bảy chị em” (Seven Sisters) tới Việt Nam

Tú Hoa - “BẢY CHỊ EM ” hay tiếng Anh còn gọi là “Seven Sisters” là tiếng lóng để ám chỉ bảy công ty dầu hỏa lớn nhất thế giới, nắm khoảng...

VƯỢT TƯỜNG LỬA - ÀO ÀO VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

VNTB ĐÍNH CHÍNH - XIN LỖI

index