Từ đó, dân oan chúng tôi đã biết!

Cái đêm hôm ấy đêm gì? Ma tràn mặt đất, quỷ đi đầy đường!   Dân oan Thủ Thiêm (Danlambao)  - Đó là đêm 18 tháng 7 năm 2007, đêm cuối cùng đợ...

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index