Phải siết vay nợ của chính quyền địa phương! *

Những vấn đề đặt ra từ các dự án khổng lồ ở địa phương cho thấy đã đến lúc cần minh bạch một bức tranh chi tiêu và vay nợ ở các địa phương....

Nhà nghèo xả láng!

Khi hội chứng lãng phí chưa được kiểm soát, vẫn phải đi vay để tiêu thì đầu tư nhiều sẽ gây lãng phí nhiều. Càng đầu tư, càng lãng phí. ...

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index