Dẹp loạn mê hồn trận phí tàu, phí cảng

Các doanh nghiệp đang phải trả các khoản phụ phí cảng biển, phí tàu ở mức rất cao và vô lý. Ngành da giày tốn trên 110 triệu USD mỗi nă...

Chi phí không chính thức vẫn ám ảnh doanh nghiệp

Có khoảng 35% doanh nghiệp được khảo sát từ chối trả lời câu hỏi về việc chi trả phí ngoài quy định, 28% doanh nghiệp cho biết họ phải trả ...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index