Thể chế là điều kiện cần cho “giải pháp chaebol”

Theo TS Triển, cũng có ý kiến cho rằng việc hình thành và hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân lớn là “giải pháp chaebol” cho nền kinh tế Việt N...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index