VNTB - Lễ Quốc tang cựu thủ tướng Phan Văn Khải có gì bất thường?

Trần Thành (VNTB) Có ít nhất là 3 bất thường: Truyền thông; Nghi thức tang lễ; Vị trí an táng. Nhà mồ nằm trong khuôn viên nhà của cựu...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index