Cảm xúc về buổi phát quà cho cựu thuyền nhân PST

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày người dân Việt Nam Cộng Hòa mất đi quyền làm người. Từ đó chúng tôi bị phân biệt đối xử, v.v... Và chúng ...

VNTB - Làm sao để tin: "Sau 40 năm ai chưa về quê hương, hãy trở về"

VNTB: Có thể ghi nhân cảm xúc và phần nào thành tâm của ông Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc VN qua lời kêu...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index