Cơ chế mới cho VAMC nhưng cửa vẫn chưa mở cho nước ngoài mua nợ xấu *

Đã có cơ chế mới cho VAMC mua nợ xấu theo giá thị trường trên thị trường nợ sơ cấp nhưng cửa chưa mở cho các dòng tiền mới vào thị trường b...

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index