Địa phương hết tiền:Trả nợ rồi hãy xây công trình nghìn tỷ

Tình trạng hết tiền chi trả lương cho cán bộ nhân viên ở một số địa phương vào cuối năm 2015 là do đơn vị sử dụng ngân sách chưa đúng. ...

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index