VNTB - Đảng ủy xã làm tiền doanh nghiệp, trưởng phòng nhờ học hộ và UBND xã kéo nhau đi chơi

Lê Kiên tổng hợp (VNTB) Những câu chuyện nhỏ nhưng phản ánh đúng phần nào bản chất của đội ngũ công chức nước ta, đó là "học hộ";...

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index