VNTB- Không có công đoàn nào vô dụng cho bằng công đoàn nhà nước

Kiều Phong VNTB -  Vừa qua, nhân vụ 10.000 công nhân đang làm trong công ty giày da ở Trà Vinh bị đuổi việc, ở Sài Gòn có một vị giáo s...

VNTB - 2.000 công nhân bị quỵt lương Tết: hệ lụy từ Công đoàn kiểm soát

Ánh Liên (VNTB)  Câu hỏi đặt ra: công đoàn công ty ở đâu và đang làm gì trong tình cảnh công nhân phải ăn mì gói cầm cự chờ lương, trong k...

Công nhân bức xúc phí công đoàn: Sau TPP, công đoàn sẽ đi về đâu? *

Nguyên tắc được đưa ra trong TPP là tạo ra môi trường bình đẳng giữa tổ chức của người lao động trực thuộc hoặc không thuộc Tổng liên đoàn ...

Đàm phán song phương TPP: Việt Nam đã chấp nhận công đoàn độc lập *

Đến thời điểm này chúng ta đã hiểu rõ hơn quyền tự do cá nhân, quyền mưu cầu hạnh phúc, và quyền sống của một con ngườ...

(VNTB)-Chọn trả phí công đoàn hay lập Công đoàn độc lập? (Bài 2)

Cậy thế độc quyền Minh Tâm Theo báo Lao động, từ năm 1995 đến 7/2013, có hơn 5.000 cuộc đình công, có cuộc huy động đến 10.000 NLĐ, ...

(VNTB)-Chọn trả phí công đoàn hay lập Công đoàn độc lập? (Bài 1)

(VNTB) Ngày 25-6-1983, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 28-7-1929, ngày họp Đại hội thành lập Công hội đỏ đầu...

Nhà nước vẫn còn nợ người lao động!

Lệ Thủy Với 64,3% số phiếu tán thành, Hội đồng Tiền lương quốc gia trong phiên họp kín khá căng thẳng sáng 6-8 đã thống nhất đề xuất mức...

Tiền lương "hụt hơi" với giá

Thu nhập không thể đáp ứng mức sống tối thiểu nên chất lượng sống của công nhân ngày càng giảm 12 năm cật lực làm việc tại Công ty Upgai...

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index