VNTB - Chỉ đạo một đàng, làm một nẻo: khi Chính phủ ban hành VBQPPL phi thực tế

Ánh Liên (VNTB) Tại cuộc họp trực tuyến với Chính phủ báo cáo tình hinh kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm vào ngày 2.7, Thứ trưởng Bộ Nội vụ N...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index