Nghịch lý đắt-rẻ đồng lương

Tuyệt đại đa số công nhân viên chức đều ta thán về tiền lương thấp; CNLĐ tại các doanh nghiệp, trong các KCN-KCX cũng kêu về lương rẻ m...

Muốn bộ máy nhà nước và công chức thay đổi: giới doanh nghiệp phải thay đổi *

Muốn bộ máy nhà nước và các công chức nhà nước thay đổi, bản thân các doanh nhân và giới doanh nghiệp phải thay đổi cách làm để thúc đẩy nh...

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index