VNTB - Việt – Phi: tư bản nông hay tư bản đỏ đều lạc hậu, kém thịnh vượng

Anh Văn (VNTB) Nhiều người Việt yêu nước khi nhìn qua Philiphines tự nhủ: Việt Nam còn tốt chán so với Pinoy, dân chủ hay tư bản chủ nghĩa ...

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index