Thư ngỏ gửi “người khuất mặt khuất mày”

Lê Công Định Hôm nay một vài bạn hữu gửi đến tôi đường dẫn bài viết công kích cá nhân tôi trên báo Nhân Dân. Tác giả tên Vũ Hợp Lân, có lẽ là bút danh của một người không dám lộ... Đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!