VNTB- TP.HCM bắt công chức ký cam kết không “tự diễn biến” là vi phạm Hiến pháp 2013

Trúc Giang - Trần Thành (VNTB) - Công chức ở thành phố HCM sẽ ký cam kết không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nội dung được đăng tả...

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index