VNTB - Nguyễn Phú Trọng phải ‘đốt’ vụ Thủ Thiêm thì dân mới tin! (Kỳ 4)

Vương Ngôn    Kỳ I :      Tìm mọi cách đánh tráo quy hoạc h  Thủ Thiêm   Kỳ II :      ‘ Nhiệt tình ’  cộng làm liều =  phá hoại!   Kỳ II...

VNTB - Nguyễn Phú Trọng phải ‘đốt’ vụ Thủ Thiêm thì dân mới tin! (Kỳ 3)

Vương Ngôn       Xem lại:  Kỳ I :      Tìm mọi cách đánh tráo quy hoạc h  Thủ Thiêm   Kỳ II :      ‘ Nhiệt tình ’  cộng làm ...

VNTB - Nguyễn Phú Trọng phải ‘đốt’ vụ Thủ Thiêm thì dân mới tin! (Kỳ 2)

Vương Ngôn    Kỳ II :     ‘ Nhiệt tình ’  cộng làm liều =  phá hoại! VNTB -   Trên 15.000 hộ dân trong tổng số 15.853 hồ sơ bị bồ...

VNTB - Nguyễn Phú Trọng phải ‘đốt’ vụ Thủ Thiêm thì dân mới tin! (kỳ cuối)

Vương Ngôn          Kì I :      Tìm mọi cách đánh tráo quy hoạc h  Thủ Thiêm   Kì II :      ‘ Nhiệt tình ’  cộng làm liều =  phá hoại...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index