VNTB - Hỗn loạn Tòa thánh Tây Ninh: Sao lại vu khống đồng đạo?

Nhóm PVĐT (VNTB) Trao đổi với VNTB vào sáng ngày 30-5-2015, nhiều đồng đạo Cao Đài bức xúc cho biết có nhiều nhân viên bảo vệ của Tòa thánh...

VNTB - "Đó là phép thử cho chính quyền Việt Nam về tự do tôn giáo."

VNTB: Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh vừa ra Thông Tri số 01/90-HT-TI, trong đó nêu vấn đề: “Đồng đạo bức bức phản ảnh có nhóm người ...

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index