Hiệu trưởng ĐH Lâm Nghiệp không hiểu rõ quy chế phát ngôn? (*)

Minh Đức - Hiệu trưởng Đại học Lâm nghiệp có lẽ đã không hiểu rõ thế nào là “quy chế phát ngôn”, khi ông ra thông báo đòi xử lý cán bộ của ...

Quy chế làm việc của ban lãnh đạo Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam

Quy chế này căn cứ vào Điều lệ Hội Nhà báo độc lập Việt Nam. I. Ban lãnh đạo Hội Điều 1.  Ban lãnh đạo Hội là tập thể ...

Quy chế hoạt động của trang điện tử Việt Nam Thời Báo

Điều 1. Tên trang: Trang web Việt Nam Thời Báo là tờ báo mạng - diễn đàn ngôn luận của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam ...

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index