VNTB - Nếu là đảng viên thì phải theo chế độ gia trưởng? *

Trúc Giang (VNTB) Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị, tại Điều 13.1.d cho biết nếu đảng viên thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục ...

VNTB - Dự Luật Về Hội và quyền tự do chính trị của công dân

Trần Thành (VNTB) Hiến pháp 2013 bảo hộ cho công dân Việt Nam quyền tự do hội họp, lập hội, biểu tình, quyền công dân về chính trị. Tuy nhi...

VNTB - Vì sao chỉ dừng lại việc hô khẩu hiệu về dự án Luật Về hội?

Trần Thành (VNTB) Tại sao chưa chịu đưa dự án Luật Về hội vào chương trình nghị sự của Quốc hội trong năm 2018 này? TBT Nguyễn Phú Trọ...

VNTB - Bàn về quy định 102 của Đảng

Hoài Ngọc (VNTB) Đã từ lâu lắm “Qui định 19 điều cấm đảng viên” ban hành sau Đại hội 6 nhằm bổ sung nghị quyết cởi trói (thường gọi văn vẻ ...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index