VNTB- US - Vietnam human rights dialogue 2019 will not be zero?

Pham Chi Dung (VNTB) - No achievements in Human Rights Records after U.S.-Vietnam Human Rights Dialogue 2017 and 2018  The Vietnam&#...

VNTB- Is European Union overenthusiastic about Hanoi's empty promises?

Pham Chi Dung President of the National Assembly of Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan, has recently toured Western Europe to advocate the EU...

VNTB- Tại sao ngân hàng nước ngoài rút vốn hàng loạt khỏi Việt Nam?

Ph am Chi Dung Asia Times 20/2/2018 ( Phương Thảo dịch) Nguồn:  http://www.atimes.com/article/foreign-banks-fleeing-vietnam/ ...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index