VNTB - Chính quyền sách nhiễu khiến một lớp học tiếng anh miễn phí nổi tiếng đã đóng cửa

Nguyễn Thiện Nhân (VNTB) Phạm Minh Đáp là người sáng lập lớp học tiếng anh miễn phí “Stand by you” tại Hà Nội, từ tháng 9/2014 đến nay có hà...

Một lớp học miễn phí nổi tiếng cho hàng trăm sinh viên nghèo đang cần tiếp sức!

Ảnh: Phạm Minh Đáp tại trường quay S9 VTV1 NTN * Tác giả gửi bài cho VNTB  Một dự án dạy tiếng anh miễn phí cho nhữ...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index