Nợ công và phần chìm của “tảng băng” doanh nghiệp nhà nước

Bộ Tài chính nhiều lần tuyên bố nợ doanh nghiệp nhà nước tự vay tự trả, song thực tế không hoàn toàn như vậy Những khoản nợ xấu của khu ...

Nguy cơ nợ công Việt Nam thực sự nằm ở đâu?

Nguy cơ thực sự của nợ công Việt Nam không nằm ở các con số, theo nhận định của nhiều chuyên gia...   Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng...

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index