VNTB - Sửa Luật Đất đai 2013 để giá đất phù hợp giá thị trường, nhưng đó là thị trường nào?

Nguyễn Hồng Phúc (VNTB) - Sửa Luật Đất đai 2013 để giá đất phù hợp giá thị trường. Thế nhưng trước tiên cần làm rõ đó là thị trường ...

VNTB - Đất đai của cơ sở tôn giáo: mượn xong rồi chiếm luôn

Thảo Vy (VNTB) - Pháp luật công nhận việc sở hữu tài sản đất đai của các tổ chức tôn giáo. Tuy nhiên trên thực tế thì cho đến nay rất...

VNTB - Xây dựng khu đô thị ‘Trung Hoa đại phố’ có dễ hay không?

Trúc Giang (VNTB) Trả lời: rất dễ, vì chỉ cần cấp Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố đồng ý. Luật Đất đai 2013, Điều 62. “Thu hồi đất để phá...

VNTB - Quảng Nam: Người dân dùng xích sắt xiềng chân để phản đối cưỡng chế

Hàn Giang (VNTB) Không thể để dự án Nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐT 607-giai đoạn 3 (km14+000-km14+565), đoạn qua phường Điện Nam Trung,...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index