Đại biểu Quốc hội “hiến kế” bán nợ xấu

Mặc dù Chính phủ đã có giải trình về sự cần thiết giao Chính phủ quy định trình tự, thủ tục riêng về đấu giá nợ xấu, song tại phiên thảo l...

Đại biểu Quốc hội “hiến kế” bán nợ xấu

Mặc dù Chính phủ đã có giải trình về sự cần thiết giao Chính phủ quy định trình tự, thủ tục riêng về đấu giá nợ xấu, song tại phiên thảo l...

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index