VNTB- Sẽ có nhiều Việt Kiều ở Mỹ buộc phải hồi hương?

Ls. Trần Thành (VNTB) - B ất kỳ Việt Kiều nào cũng có thể bị buộc phải hồi hương nếu như không cập nhật kịp thời về luật di trú . ...

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index