VNTB - "Một công dân tốt, và người chồng tốt không thể là một người chống phá nhà nước"

Khúc Thừa Sơn (VNTB) “Tôi khẳng định trăm phần trăm chồng tôi là người yêu nước, không bao giờ có một hành động nào chống lại đất nước, chốn...

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index