VNTB - Bản tuyên bố chung về dự thảo Luật tôn giáo ở Việt Nam

Dân chủ (VNTB) Chúng tôi, các tổ chức xã hội dân sự ký tên dưới đây, cho rằng Dự Thảo Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo (Dự luật) của Việt Nam đang...

Bối cảnh của những phản hồi dự thảo 4 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo

Cho đến hôm nay, ngày 5/05/2015, có vẻ chỉ có Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như hai tòa giám mục Bắc Ninh và Kontum mới chính thức có phả...

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index