VNTB- ‘Bắc Kinh đã chiến thắng’ (!?)

Hải Yến , CHLB Đức (VNTB)  - Lời người dịch:  Ngay sau phán quyết của Tòa Trọng tài ở Den Haag ngày 12 tháng 7, thì ASEAN cũng có hội n...

VNTB- Xin lỗi, Đại lục!

Hải Yến (CHLB Đức) (VNTB) -  Lời người dịch: Đọc bài viết này trên trang  http://www.dw.com  của Đức, đăng ngày 22 tháng 7 năm 2016, ...

VNTB- Cá chết làm thay đổi cuộc bầu cử ở Việt Nam

Hải Yến  dịch (VNTB) -  Như nhận định của Marion Fischer và Peter Girke trong báo cáo của họ là:  Nhiệm vụ duy nhất của cuộc bẩu cử này...

VNTB- Có mà “tự sát chính trị”

Hải Yến , CHLB Đức (VNTB) -  Xin nói rõ, đây là lời của ông cựu chủ tịch tòa án hiến pháp,  Michael Bertrams của Bang Nordrhein-Westfal...

VNTB- Ai sẽ phá vòng nô lệ cho Việt Nam?

Hải Yến (CHLB Đức) (VNTB) - Việt Nam. Ai sẽ là người có tâm và tài, phá vòng nô lệ này để cứu một dân tộc, để 90 triệu người dân kia kh...

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index