Khởi niên 2016, hơn 1,2 vạn doanh nghiệp “chết” hoặc “chết lâm sàng”

Tổng cục Thống kê (GSO) dẫn nguồn từ Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy trong tháng 1-20...

DNNVV không thụ hưởng được chính sách

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã phát triển vượt mục tiêu về lượng giai đoạn 2011-2015, nhưng rất thiếu ổn định do chính sách hỗ trợ ...

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index