VNTB- Dự luật tín ngưỡng, tôn giáo: Cần sửa từ gốc

Nguyễn Cao (VNTB) - Chắc chắn dự luật tín ngưỡng, tôn giáo này nếu có thông qua thì sẽ phải sửa đổi ngay khi chưa có hiệu lực thi ...

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index