VNTB - Nước mắt là hồng ân

Minh Châu (VNTB) - Nước mắt của đau khổ hay của tình yêu thương, tự nó là ngôn ngữ. Một thứ ngôn ngữ không có văn phạm. Vì nước mắt là ...

VNTB - Xung quanh việc Văn phòng Công lý - Hòa bình tạm đóng cửa

Nguyễn Tường Thuỵ (VNTB) -  Dù Văn phòng đổi tên thì tôi vẫn thích cái tên cũ đã trở nên thân thuộc cũng như thích cái tên Sài Gòn khi ...

VNTB - BBC đang bị lợi dụng?

Trúc Giang (VNTB) - Lúc 14:14:23 ngày thứ Năm 16-5, trang web của Trung tâm mục vụ Dòng Chúa Cứu Thế có đăng bài ghi nguồn là từ B...

VNTB- Ai xóa sổ phòng Công lý và Hòa bình?

Người Thủ Thiêm ( VNTB ) - Lạc quan thì gọi đó là ‘đổi tên’, từ “phòng Công lý và Hòa bình” thành “phòng Phát triển Con người toàn diện...

VNTB- Ai khiến phân hóa Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn?

Minh Châu (VNTB) - Các vị linh mục chủ trì chương trình này lần lượt được thuyên chuyển nhiệm sở. Nhiều khả năng phòng 'Công lý và ...

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index