Bài phát biểu của Chris Hayes trước Quốc hội liên bang Úc về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam

Nguyễn Quang Duy – lược dịch duyact@yahoo.com.au 10-12-2014 Lời giới thiệu : Dân biểu Chris Hayes hiện đang giữ chức vụ Chief Opposition...

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index