VNTB- Chỉ đạo hội nghị chính phủ: Thâm ý nào của ông Trọng?

Thường Sơn (VNTB) - Đúng là thâm ý Nguyễn Phú Trọng- một ‘người Bắc, có lý luận’ và không thiếu chất thâm nho. Ngày 28 tháng 12 nă...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index