VNTB - Văn chương thiếu máu yếu ớt về đề tài “CMT8”

Phùng Hoài Ngọc (VNTB) Năm trước tôi đã viết bàn luận về “Huế tháng Tám”, bài thơ duy nhất do Tố Hữu viết ngay sau khi sự biến xảy ra. Bài ...

VNTB - Giá trị CMT8: tuyên truyền, chuộng hình thức hay miếng bánh gặm nhấm lịch sử

Nguyễn Tú Anh (VNTB) Cuộc Cách mạng tháng 8 với việc khai sinh ra “Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đặt nền móng xây dựng Nhà nước...

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

VNTB ĐÍNH CHÍNH - XIN LỖI

index