VNTB- Có thật biên chế nhà nước đã giảm được 40 ngàn người?

Minh Quân (VNTB) - Dù báo cáo của Bộ Nội vụ ngày 24/12/2018 về tình hình thực hiện ‘ công tác cải cách hành chính ’  năm 2018 cho biế...

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index